Interaktívny kvíz č.1
pre náučný chodník Brestovec – Stará Myjava – Poriadie – Topolecká


1. Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty (CHKO) zahŕňa okrem pohoria Biele Karpaty aj časť:
2. Na slovenskej strane Bielych Karpát mala najväčší vplyv na krajinný ráz kopaničiarska kolonizácia, ktorá prebiehala:
3. V lesoch CHKO Biele Karpaty sú najrozšírenejšie listnaté stromy. Na obrázku je zobrazený:


4. Lykovec jedovatý kvitne na jar ružovými kvetmi. Jedná sa o prudko jedovatý ker a už po konzumácii niekoľkých bobúľ červenej farby hrozí smrť. Zobrazený je na obrázku:


5. V potokoch Bielych Karpát je najrozšírenejší:
6. Niektoré vtáky reagujú na prítomnosť človeka vydávaním hlasných zvukov. Jedným z nich je aj vták na obrázku. Je to:


7. Medzi najvzácnejšie druhy európskeho významu v CHKO Biele Karpaty patrí:
8. Smrteľne jedovatá muchotrávka zelená je na obrázku:


9. Obyvatelia kopaníc vysádzali v 18. a 19. storočí na ochranu pôdy a sídiel pred eróziou:
10. Na území CHKO Biele Karpaty leží aj územie európskeho významu. Je to:
This is more feedback!
This is the feedback!Hore