Interaktívny kvíz č.2
pre náučný chodník Brezová - Košariská


1. Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty pokrýva oblasť, ktorá sa tiahne:
2. V okolí Brezovej pod Bradlom sa časť Malých Karpát nazýva Brezovské Karpaty. Ich nadmorská výška je väčšinou v rozmedzí 350 – 450 m. Len niekoľko vrcholov je vyšších ako 500 m. Z nich najväčšiu nadmorskú výšku má:
3. Významným prvkom vegetácie Brezovských Karpát sú suchomilné a teplomilné byliny a traviny. Najviac rozšírené sú trsovité trávy ako kostrava, kavyľ, ostrica, lipnica a iné. Tráva na obrázku je:


4. Medzi vzácne teplomilné rastliny patrí poniklec veľkokvetý, ktorý kvitne na jar. Zobrazený je na obrázku:


5. V Brezovských Karpatoch rastie aj mnoho vzácnych druhov orchideí, napr. červenohlav ihlanovitý, hmyzovník Holubyho, vstavač trojzubý, vstavač vojenský a iné. Na obrázku je:


6. V lesoch Brezovskch Karpát môžeme nájsť viacero vzácnych druhov chrobákov. Na obrázku je:


7. Najvzácnejším hlodavcom na území Brezovských Karpát, ktorý prežil len v jedinej lokalite – nad obcou Chtelnica je:
8. Vtáky patria v Brezovských Karpatoch k hojne zastúpenej skupine živočíchov, žijúcich v lesoch, na lúkach a pasienkoch. Najbežnejší druh spomedzi dravcov je myšiak hôrny. Zobrazený je na obrázku:


9. Lesy Brezovských Karpát sú veľmi rôznorodé. Súvisí to s prirodzeným vývojom, ale aj s vplyvom človeka. Vyskytujú sa tu najmä tieto druhy: buk lesný, dub letný, dub zimný, hrab obyčajný, jelša lepkavá, vŕba krehká. Na obrázku je:


10. V Brezovských Karpatoch bola v roku 1999 vyhlásná prírodná rezervácia Ševcova skala. Predmetom ochrany je rastlinný druh, ktorý sa v CHKO Malé Karpaty vyskytuje len v 2 lokalitách. Je to rastlina:
This is more feedback!
This is the feedback!Hore