Interaktívny kvíz č.3
pre náučný chodník Drgoňova - Durcovie dolina


1. Územie európskeho významu (ÚEV) Pavúkov jarok leží v lokalite:
2. V ÚEV Pavúkov jarok sú z ochranárskeho hľadiska najcennejšie lúky, ktoré sa ešte stále kosia. Veľmi dôležitou a nápadnou na týchto lúkach je bylina na obrázku. Predstavuje živnú rastlinu pre húsenice ohrozených druhov motýľov – modráčikov. Je to:


3. Medzi druhy európskeho významu patrí motýľ spriadač kostihojový. Je na obrázku:


4. V rieke Kostolník môžeme nájsť rybu, ktorá je na obrázku. Je to:


5. Prítomnosť ľudských obydlí láka mnohých živočíchov, aby tu ľahšie našli potravu a úkryt. Mnohé z nich sú škodlivé napr. hlodavce a ich predátori – kuny, lasice, tchory. Naopak sovy sú považované za užitočné, lebo lovia hlodavce. Medzi takéto patrí aj plamienka driemavá, ktorá je na obrázku:


6. Na území Karpát sa okrem flyšových vrstiev (pieskovce a ílovce) objavujú aj vápence, ktoré vytvárajú tzv. bradlá. V okolí Myjavy je to Branč, v Bielych Karpatoch Bošácke bradlá, Krasín pri Dolnej Súči, Vršatec, Lednické a Červenokamenské bradlo a iné. Na obrázku je:


7. Najväčší rozmach ovocinárstva v oblasti Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny bol:
8. Územím európskeho významu (ÚEV) Pavúkov jarok preteká potok:
9. Pre vodné druhy živočíchov, žijúcich na území Pavúkovho jarku sú najvhodnejšie porasty:
10. Porasty na brehoch potokov aj staré sady na kopaniciach poskytujú dostatok potravy aj úkrytu pre mnohé druhy drobných vtákov, napr. drozdy, sýkorky, lastovičky, stehlíky, sýkorky, žltochvosty, škorce a iné. Na obrázku je:


This is more feedback!
This is the feedback!Hore