Interaktívny kvíz č.4
pre náučný chodník Drviská – Turá Lúka, Myjava


1. V okolí Turej Lúky nachádzame okrem malých lesíkov aj rúbaniská. Už v prvom roku po vzniku rúbaniska tu vyrastú kvitnúce byliny. Jednou z nich je aj bylina na obrázku. Je to:


2. K najnebezpečnejším stredoeurópskym rastlinám patrí ľuľkovec zlomocný, ktorý je silne jedovatý. Je na obrázku:


3. V lokalitách s pestrou vegetáciou, ktoré nie sú ani lesom ani lúkou, žije mnoho druhov chrobákov. Na obrázku je:


4. Plody divo rastúcich drevín predstavujú lákadlo tak pre vtáky, ako aj cicavce. Jedným z nich je aj hlodavec na obrázku. Je to:


5. Pestrú paletu kvetov využíva množstvo motýľov – babôčky, perlovce, pomaly lietajúce jedovaté vretienky i spriadač kostihojový – druh európskeho významu. Ten je na obrázku:


6. V rieke Myjava, ktorá bola dlhé roky zmečisťovaná, žijú len odolné druhy rýb, napr. hrúz škvrnitý, slíž obyčajný, čerbľa pestrá, karas striebristý. Na obrázku je:


7. Mimolesnú zeleň uprednostňujú mnohé druhy vtákov – spevavcov napr. penica čiernohlavá, strnádka obyčajná, stehlík, vlha, straka a ďalšie. Na ktorom obrázku je strnádka obyčajná?


8. Na kopaniciach nájdeme lokality, ktoré sú zarastené žihľavou a chabzdou. Nadmerný výskyt týchto bylín je spôsobený:
9. Pre srnčiu zver predstavuje optimálne prostredie pre život:
10. Vodné nádrže, vybudované na rieke Myjave, majú hlavnú úlohu:
This is more feedback!
This is the feedback!Hore