Interaktívny kvíz č.6
pre náučný chodník Veľká Javorina, Lubina


1. V Bielych Karpatoch sa nachádza Územie európskeho významu Holubyho kopanice, v ktorom sa nachádza vzácne rastlinstvo. Toto územie je najväčšie medzi bielokarpatskými územiami NATURA 2000. Jeho výmera je takmer:
2. Neobrobené polia na kopaniciach sú miestom prežívania ohrozených druhov burín. Jedným z nich je aj nevädza poľná, ktorá je na obrázku:


3. Až do začiatku 20. storočia si bielokarpatská krajina zachovala veľkú druhovú pestrosť – biodiverzitu. Činnosť človeka však neskôr prírodu veľmi znehodnotila. Najväčší vplyv mala:
4. Na lúkach Veľkej Javoriny a v nižšie položených mokrých lúkach sa vyskytujú viaceré druhy motýľov napr. jasoň chochlačkovitý, mlynárik horský, modráčik bahniskový, spriadač kostihojový a iné. Na obrázku je:


5. Podstatná časť masívu Veľkej Javoriny je pokrytá bukovými lesmi s prítomnosťou vývratov, pokrytých drevokaznými hubami a machmi. Na odumierajúcich bukoch nájdeme bežne hlivu bukovú, podpňovku obyčajnú, pavučinovec hnedočervený, vzácnejšie koralovec smrekový, ktorý je na obrázku:


6. V nižších polohách pod Veľkou Javorinou rastú viaceré ohrozené vstavače, najmä vstavač vojenský a obyčajný, päťprstnica obyčajná, pavstavač hlavatý, vstavačovec májový, kruštík a iné. Na obrázku je:


7. K negatívnym vplyvom pri hospodárení s lesmi patrí najmä:
8. Na území európskeho významu Holubyho kopanice sú cenné a unikátne rastlinné spoločenstvá, ktoré vznikli:
9. Znakom toho, že príroda nie je znehodnotená a poškodená umelými hnojivami, je výskyt tzv. indikačných druhov rastlín. Sú to napr. orchidey, ľalie, kosatce, paprade a iné. Jedna z týchto rastlín je na obrázku. Je to:


10. Krásy prírody v Bielych Karpatoch môžeme spoznávať z turistických rozhľadní, ktoré boli postavené z fondov EÚ v rámci projektu cezhraničnej spolupráce ČR a SR. Na obrázku je rozhľadňa:


This is more feedback!
This is the feedback!Hore